Sonstige Vereine in Dudweiler, Herrensohr und Jägersfreude

Verkehrsverein Dudweiler, Jahnstr. 11,  Tel. 767000, Website

Pro Dorf Dudweiler e.V.   https://www.prodorfdudweiler.de/

Dudweiler Geschichtswerkstatt     Website

Marinekameradschaft Zerstörer Lütjes Dudweiler e.V.  Schachtstr. 62,   http://www.mk-dudweiler.com/

my NEC, National eSports Cooperation e.V. Hofweg 9,     https://mynec.de/

Pfad der Sinne, Dudweiler, Website

Joyhunters Square Dance Club e.V. Saarbrücken, Sulzbachtalstr. 27   Website

Repair-Café "re-fresh", Dudweiler, Kultgießerei, Wilhelmstr. 20, Website 

Ortsinteressenverein Herrensohr, Karlstr. 7,  Website

Ortsinteressenverein Jägersfreude e.V.  

Film- und Videoclub Dudweiler    

Grubenwehrkameradschaft Jägersfreude    

Motorradfreunde Dudweiler   

hack-saar - hackerspace, Technik-Kultur-Saar eV, Rathausstr. 18   https://www.hacksaar.de/

TOYL-Time of your life e.V. - Netzwerk für Menschen ..., Rathausstr. 18, Te. 9389493  - https://toyl.eu/