Immobilienmakler, Finanzmakler, Hausverwaltungen in Dudweiler

Immobilienmakler, Finanzmakler

Koch Thomas, Immobilien, Saarbrücker Str. 266,  Tel. 9118633/9669492  Website

Rüger Michael – Dudo Immobilien, Trierer Str. 2,  Tel. 9242313

Haus Finanz Weinmann GmbH, Saarbrücker Str. 297,  Tel. 778306,Immobilien- u- Finanzmakler  Website

 

Hausverwaltungen

Brück Rainer, Hausverwaltung, Bergstr. 74,  Tel. 763593Dippel Klaus, Immobilien, Gärtnerstr. 6,  Tel. 767476

GfH Hausverwaltung, Bruchwiesenanlage 4,  Tel. 71428   Website

Quint Michael, Immobilien, Saarbrücker Str. 223,  Tel. 972323,Immobilien – Vermietung   Website